Τα στελέχη της Honeybee προέρχονται από μια μακρά θητεία στο χώρο της τηλεόρασης. Από το 1993, τα άτομα που την απαρτίζουν, πρωτοπορούν στο χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών με αξιόλογες παραγωγές.