Η Honeybee έχει άμεση συνεργασία με τα μεγαλύτερα, πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία κι εγγυάται τη μετάφραση κειμένων και σεναρίων σε όποια γλώσσα υπάρχει ανάγκη.

Μέσα από την πολυετή συνεργασία είμαστε πλέον σίγουροι ότι το νόημα που θέλετε να περάσετε με το εκάστοτε κείμενο-σενάριο στο κοινό (target group) που απευθύνεστε, θα αποδοθεί με ακρίβεια και στις ξένες γλώσσες.

Έχετε για παράδειγμα έτοιμο το εταιρικό κείμενο ή σενάριο που θέλετε να προωθήσετε σε διάφορες χώρες του εξωτερικού; Η Honeybee σάς απαλλάσσει από τη χρονοβόρο και συχνά βαρετή διαδικασία της μετάφρασης, προσφέροντας τη σχετική υπηρεσία στο χρόνο και φυσικά τη γλώσσα που επιθυμείτε!

Η ίδια έκφραση σε μία γλώσσα μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο σε μία άλλη. Επίσης ένα σύνηθες λάθος που γίνεται κατά τη μετάφραση, είναι η «πιστή» μετάφραση λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη, με αποτέλεσμα να μη βγαίνει πάντα νόημα. Όμως μία «ελεύθερη» κι επαγγελματική μετάφραση από τους ειδικούς έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την ίδια εκφραστικότητα σε κάθε γλώσσα χωρίς να χάσει το χιούμορ, τη σοβαρότητα ή όποιο άλλο στοιχείο χαρακτηρίζει το εκάστοτε κείμενο.

Σημαντικό είναι επίσης ο αναγνώστης να μη χάσει το ενδιαφέρον του. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, η συμβολή ενός επαγγελματία στο μεταφραστικό κομμάτι θα βοηθήσει αποτελεσματικά.