Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη δημιουργία ενός εταιρικού βίντεο είναι η δημιουργία concept ή σεναρίου. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, καταγράφουμε τους στόχους marketing και το target group της κάθε εταιρείας ή φορέα και στη συνέχεια με βάση αυτά δημιουργούμε το concept ή το σενάριο του βίντεο. Ένα άρτιο και δημιουργικό concept έχει τη δυνατότητα αφενός να μεταδίδει σωστά το μήνυμα του brand και αφετέρου να προσελκύει το ενδιαφέρον του θεατή.