Μεταγλώττιση

Η Honeybee διαθέτει συνεργάτες σε όλο τον κόσμο και έτσι μπορεί να σας παρέχει την υπηρεσία της ξενόγλωσσης εκφώνησης σε όποια γλώσσα χρειάζεστε.

Οι native εκφωνητές μας για κάθε γλώσσα είναι επαγγελματίες με χρόνια εμπειρία στο χώρο, παρέχοντας έτσι ένα εγγυημένο αποτέλεσμα όσον αφορά τη συντακτική απόδοση του σεναρίου αλλά και της προφοράς. Όπως τονίζουμε και στην υπηρεσία της μετάφρασης κειμένου, το δυνατό στοιχείο της μεταγλώττισης από έναν επαγγελματία είναι ότι ο τελευταίος έχει πάντα τον τρόπο να διατηρήσει την εκφραστικότητα, το χιούμορ, τη σοβαρότητα και το ακριβές ύφος των λέξεων από γλώσσα σε γλώσσα. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εκφράσεις, ένας επαγγελματίας θα καταφέρει να αποδώσει το νόημα χωρίς καμία αλλαγή!

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η σωστή εκφώνηση. Τόσο για την καλή απόδοση του νοήματος- ώστε να γίνεται κατανοητό το κείμενο που θα ακουστεί- όσο και για το γενικότερο προφίλ της επιχείρησης.

Υποτιτλισμός

Η Honeybee αναλαμβάνει τον υποτιτλισμό βίντεο, έχοντας τη δυνατότητα να τα δουλέψει είτε αυτά της δοθούν μεταφρασμένα είτε ακόμη και στην περίπτωση που θα πρέπει πρώτα να απομαγνητοφωνηθούν και να μεταφραστούν.

Οι έμπειροι κι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας καλύπτουν κάθε ανάγκη σας σχετικά και με τον υποτιτλισμό ενός κειμένου–σεναρίου.

Για να καταλάβετε ακόμη καλύτερα τη βαρύτητα αυτής της υπηρεσίας, αναλογιστείτε μόνο πόσες φορές έχει τύχει να σχολιάσετε θετικά ή αρνητικά τον υποτιτλισμό που έχει γίνει σε μία ταινία… Πόσο λοιπόν μπορεί να χάσει ένα κείμενο ή ένα βίντεο από κακό ή έστω πρόχειρο υποτιτλισμό;

Η διατήρηση των βασικών κανόνων τοποθέτησης υποτιτλισμού, του ακριβή χρονισμού των υποτίτλων και η διαδικασία συμπύκνωσης των νοημάτων που επιθυμεί ο κάθε πελάτης, αποτελούν μία σύνθετη και δύσκολη διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.

Η Honeybee εγγυάται για ένα αποτέλεσμα υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών, για το οποίο έχουν εφαρμοστεί σύγχρονα μοντέλα υποτιτλισμού και αρχές που πρέπει να διέπουν τα διάφορα γλωσσικά είδη και τη μεταφορά τους κατά τον υποτιτλισμό.