Στη Honeybee ειδικευόμαστε στην τεχνική Animation σε ό,τι αφορά στην παραγωγή βίντεο. Η χρήση τεχνικών Animation αφορά σε 2D (χαρακτήρων λογοτύπου και καρτούν animation), αλλά και 3D σχέδια (καρτούν animation).
Τα 3D (τρισδιάστατα) γραφικά υπολογιστή (σε αντίθεση με τα 2D) είναι γραφικά που χρησιμοποιούν μία αναπαράσταση γεωμετρικών δεδομένων σε τρεις διαστάσεις. Αυτά τα γεωμετρικά δεδομένα βρίσκονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για σκοπούς εκτέλεσης υπολογισμών και σκιαγράφησης δισδιάστατων εικόνων.